Noetic Buddhisme

Forfatter

Flemming Bruhn


Flemming Bruhn

Ellevej 103

3300 Frederiksværk

+45 31 10 10 54


tankenatur@gmail.com

www.flemming-bruhn.dk

HVORFOR denne livsfilosofien; religionen har fået dette navn, vil jeg forklare i bogen:


"Den universelle virkelighed- Når sjælen giver sig tilkende".


MIT forklaringsgrundlag på at jeg har lyst til at skrive om netop dette tema skyldes at eksisterende religioner IKKE længere giver svaret på det moderne menneskes (læs nordboeres) behov for at få velbegrundede oplysninger om deres eksistensgrundlag og meningen med deres liv.


DET er hensigten at hjælpe personer der har indset, at det er "håbløst" at påvirke samfundet i bred forstand og som istedet ser det som en mulighed gennem at starte med "sig selv", og på den måde, i det små, påvirke deres omgivelser.


MED "håbløshed" tænker jeg på, at vi dagligt informeres om hvordan verdenens befolkninger oplever ufred, vold og egoisme, uden at kunne gøre noget. I den forbindelse kan det undre at verdensreligionerne og verdenssamfundet IKKE er istand til at medvirke til en positiv udvikling.


SNARERE tværtimod. Det er som om disse begreber "løber" fra deres ansvar i praksis og det kan konstateres at udviklingen går i modsat retning.


DERFOR opleves livet og hverdagen af mange mennesker som en "overlevelses-øvelse" og deres eksistensberettigelse bliver ikke bekræftet. Det kæmpe potentiale som mennesket besidder går tabt. Et efterstræbt paradigme skifte mod mere medmenneskelighed og social udligning bliver fortsat udskudt.


ENDVIDERE får rigtig mange mennesker svært ved at finde nogen mening med tilværelsen og de formår ikke at skabe et godt og sundt fundament, på hvilket deres hverdag kan bygges op på.


DET er blevet endnu sværere at opnå at blive et "oplyst" menneske, som f.eks. buddhismen kan føre frem til.


FOR mennesker, der lever i lande hvor kristendommen er den dominerende religion, har befolkningen 2 overordnede bud på, hvordan mennesket er "opstået" som en del af det samlede Univers.


DE to bud er enten:

Den Darwinistiske udviklingslære

eller

Skabelsesberetningen fra Det Gamle Testamente i Bibelen.


DER er stærke modsætninger disse to muligheder imellem. I Danmark går ca. 80 % af befolkningen ind for Darwins lære, medens der f.eks i U.S.A er ca. 80 % for Skabelsesberetningen. Sidstnævnte peger på en langt højere tilknytning til den religiøse vinkel med troen som grundlag.


RIGTIG mange mennesker har behov for den religiøse vinkel til hverdagen, og over 90 % mener, at der er "mere mellem himmel og jord".


DET moderne menneske har øjensynlig svært ved at forstå det budskab kristendommen udsender. Den årsag medfører nemt at personen blive uengageret, og overlades til et "tomrum".


Det skaber imidlertid en frustration bl.a. fordi det rejser spørgsmålet:

Hvordan får jeg så svar på de spørgsmål, der omhandler mig og min tilværelse?


Det er der Noetic Buddhisme kan komme ind i billedet.


Opsøg muligheden ved at læse om den i bogen:


"Den universelle virkelighed- Når sjælen giver sig tilkende"

Noetic Buddhisme - Virkelighedens religion

KONCEPTET, GRUNDLAGET for "Noetic Buddhisme" er i støbeskeen. Primært funderet i mine tanker, visioner og ideer, men også i samarbejde med andre der er interesseret.


For mit vedkommende har jeg nedfældet det i min bog "Den universelle virkelighed- Når sjælen giver sig tilkende".


Det er mit oplæg til "Noetic Buddhisme" som bliver et holistisk, filosofisk livsgrundlag med udgangspunkt i Buddhismen AF MIG kaldet: "Noetic Buddhisme".

© Flemming Bruhn. All rights reserved.© Flemming-bruhn.dk All rights reserved.