Tankenaturens virkelighed & Missingnaturens virkelighed

Forfatter

Flemming Bruhn


Tankenaturens virkelighed


Dette er min anden fagbog.


Udgivet 2008.


Isbn. nr: 9788776916305


Kan enten købes direkte af mig eller købes her: Saxo.com

Denne bog handler også om Vort Univers, vor planet og mennesket. Men hvor min første bog fokuserede på menneskets krop så fokuserer min anden bog på tænkningen.


Altså deler de to bøger i forening den klassiske deling mellem krop og sind.


Hvorfor er det vigtig at fordybe sig i tænkningen og det at en tanke opstår?


Det er det ganske enkelt fordi tænkningen danner mulighed for at menneskets tilstedeværelse på Jorden, kan opfattes som meningsfyldt. Tænkeevnen legaliserer vor mission. Derved bliver vor eksistens forpligtende og medfører et ansvar til forskel for dyrene.


Ikke sådan at forstå, at mennesket og planeten Jorden har en overordnet indflydelse på det samlede univers, men vi er dog en del af det.


Bogen danner ikke en teori for, hvorfor mennesket har fået en basal og en udvidet tænkeevne, men former en teori om, hvordan evnen manifesterer sig på baggrund af dens særlige egenskab, og hvad evnen kan bruges til som middel.


To videnskabelige teorier har i særlig grad, har haft indflydelse på tænkeevnen:


1.     Vort univers tilblivelse (primært fremført gennem teorien om "The Big Bang"

2.     Kvanteteorien


Derfor er disse teorier med i bogen, og samtidig danner de dokumentationen for min teori om tænkeevnen.


Missingnaturens virkelighed


Dette er romanen baseret på Tankenaturens virkelighed.


Udgivet 2009.


Isbn. nr: 9788776917685


Kan enten købes direkte af mig eller købes her: Saxo.com


Flemming Bruhn

Ellevej 103

3300 Frederiksværk

+45 31 10 10 54


tankenatur@gmail.com

www.flemming-bruhn.dk


Min anden bog "Tankenaturens virkelighed", handlede om menneskets tænkeevne:


Hvordan jeg mener den kan deles op i "basal" og "udvidet tænkeevne".


Hvorfor den "udvidede tænkeevne" skaber gro- og klangbund for menneskets særlige sanseevne "den 6. sans". Og hvorfor og hvordan mennesket kan få tag i begrebet "klogskab".


Af nogle læsere er jeg blevet fortalt, at det er meget interessant stof - endda spændende - men det er ret svært at tilegne sig alene på baggrund af læsning. Det fik mig til at begynde på en ny bog der omhandler de samme temaer, men med den forskel, at det er et "skønlitterært værk".


Det er så forklaringen på at denne bog nu er udkommet. Den er en mere lettilgængelig og forklaringsvenlig udgave af "Tankenaturens virkelighed".


Jeg har altid været optaget af menneskets relationer til naturen. Måske fordi jeg hele tiden opfatter os mennesker - gennem artsfællesskabet med chimpansen hvor vi har 99 % fælles genmateriale - som den egentlige årsag til at vi mennesker i høj grad er en del af naturen, eller rettere vort univers.


Derfor er denne bog et "koblingsled" mellem "dyret" i os mennesker og det moderne menneske.


Bogens hovedperson, ABI er halvt menneske og halvt abe. Denne bog handler om hendes fødsel, opvækst og adgang til den "udvidede tænkeevne".


De bærende elementer er menneskets forhold til naturen, chimpansen, heksejagt, vold, seksualitet, og tantra.

© Flemming Bruhn. All rights reserved.© Flemming-bruhn.dk All rights reserved.