Kropsnaturens virkelighed & Virkeligheden afliver myten

Forfatter

Flemming Bruhn


Kropsnaturens virkelighed


Dette er min første fagbog.


Udgivet 2006.


Isbn. nr: 9788771453393


Kan enten købes direkte af mig eller købes her: Saxo.com

Jeg tilhører den gren af Alternative Behandlere, for hvem det er vigtigt, at vores arbejde opfattes som en komplementær indsats, der kan sidestilles med det offentlige sundhedsvæsen. Og håber at bogen kan medvirke til styrkelse af samarbejdet mellem sundhedssystemet i Danmark, og det alternative miljøs store viden og gode resultater.


Jeg har en stor overbevisning om, at alle kroppens celler har en indbygget enhed fra en skaber, der ikke skal relateres til det univers, Jordens befolkning tilhører. Som dokumentation for dette anvender jeg kvantefysikken.


Fagområdet kan kaldes HOLISTISK MEDICIN, og i bogen beskriver jeg hvordan KVANTEMEKANIKKEN kan tages til indtægt for og tjene som dokumentation for, at KROPSGENOPRETNING/HEALING er en helbredelsesmetode, der er troværdig som redskab for udbedring af ubalancer i kroppen.


Endelig slutter bogen med at påpege muligheden for samarbejdet mellem generne, tænkningen og hukommelsen. Bogen placerer menneskets hukommelse samt påviser, at der gennem positiv, målrettet tænkning og livsopfattelse, kan skabes et sygdomsbekæmpende værktøj.


Jeg arbejder klinisk som terapeut med "FOKUS" kropsgenopretningsprocessen og den har bekræftet teoriens anvendelsesmuligheder.Flemming Bruhn

Ellevej 103

3300 Frederiksværk

+45 31 10 10 54


tankenatur@gmail.com

www.flemming-bruhn.dk


Virkeligheden afliver myten


Dette er så romanen baseret på Kropsnaturens virkelighed.


Udgivet 2014.


Isbn. nr:


Kan enten købes direkte af mig eller købes her: Saxo.com

Denne bog er blevet skrevet, fordi det har vist sig som en god ide, at skrive en "teoribog" over et bestemt tema, og senere at skrive en roman, der omhandler netop den teori.


Dette har gjort sig gældende med bogen: "Tankenaturens virkelighed" hvis roman hedder "Missingnaturens virkelighed" og bogen "Den universelle virkelighed - Når sjælen giver sig tilkende" hvis roman hedder "Det universelle mysterium - den 6. Sans".


Og nu denne roman – "Virkeligheden afliver Myten" – vil indeholde facts og kendsgerninger som fagbogen: "Kropsnaturens virkelighed" (2006) indeholder.


Den er tiltænkt en meget bred målgruppe for ikke at nævne, at den faktisk er så bred, at den ingen har.


Men i virkeligheden er bogen et forsøg på at omskrive min bog fra 2006 – der var den 1. bog i trilogien – til en roman, så det omtalte og behandlede "teoristof" fra dengang, måske bedre vil kunne forstås.


Romanen omhandler fire personers pludselige involveren i hinanden skabt på grund af det flere århundreder år gamle skisma: ”Det psykofysiske problem”, som er kampen mellem to  persongrupperinger, hvor den ene gruppe hylder begrebet: "idealismen" (hjernen) og den anden "materialismen" (kroppen).


Handlingen udspilles i Nordsjælland.


© Flemming Bruhn. All rights reserved.© Flemming-bruhn.dk All rights reserved.