Den universelle virkelighed - Når sjælen giver sig til kende & Virkelighedens mysterium - Den 6. sans

Forfatter

Flemming Bruhn


Den universelle virkelighed - Når sjælen giver sig til kende


Dette er min tredje fagbog.


Udgivet 2014.


Isbn. nr: 9788771459524


Kan enten købes direkte af mig eller købes her: Saxo.com

Denne bog er tiltænkt en bred målgruppe. Den er først og fremmest et resultat af mit oprindelige "forsæt", nemlig at skrive en triologi på baggrund af det kendte tema: "KROP - SIND- ÅND/SJÆL".


De to første bøger er udgivet, så denne bog er altså afslutningen på dels opgaven og dels en afrunding af temaet med de tre begreber. De tidligere bøger er ligesom denne bog "teoribøger" som indeholder såvel kendte teorier og hypoteser, men også mine egne.


Denne bog er særegen i den forstand at den er delt op i to dele. Den første del generelt om Universet og sjælsbegrebet med kendte udsagn og hypoteser, medens 2. del udelukkende indeholder mine egne teorier og hypoteser om såvel Vort Univers som sjælsbegrebet.


Jeg udsteder gerne en garanti for at der er meget nyt og pegen på at tidligere viden og påstande er forkerte.


Bogen giver en skelsættende forklaring på Vort Univers bevidsthed og intelligens, ligesom den også forklarer at sjælsbegrebet i den grad er misopfattet og at der fortsat misinformeres om det.

Virkelighedens mysterium - Den 6. sans


Dette er så romanen baseret på Den universelle virkelighed.


Udgivet 2014.


Isbn. nr: 9788771459791


Kan enten købes direkte af mig eller købes her: Saxo.com


Flemming Bruhn

Ellevej 103

3300 Frederiksværk

+45 31 10 10 54


tankenatur@gmail.com

www.flemming-bruhn.dk

Denne bog er en roman; måske med et lidt usædvanligt set-up. På den ene side skulle den gerne indeholde et spændende plot, som fastholder dig som læser, og på den anden side have et indhold der forsøger at fremhæve den "teori" og de hypoteser, som fremgår af min fagbog:


"Den universelle virkelighed - Når Sjælen giver sig tilkende".


Det er et sæt teorier hvori der indgår meget spændende omtale af begreber såsom:

Tænkeevnen – Meditation – Vort Univers’s indhold (herunder bevidsthed og intelligens).


Men ikke mindst hvordan mennesket er i stand til at opnå mulighed for at kommunikere med Vort Univers for at opnå ophøjet indsigt og viden. Det spændende værktøj er den udvidede tænkeevne ledsaget af den 6. Sans og begrebet Tantra.


© Flemming Bruhn. All rights reserved.© Flemming-bruhn.dk All rights reserved.